AutoCAD Kısayolları/Komutları #3

Daha önceki yazımda Yol projesinde çalışan mühendis ve plancı arkadaşların işine yarayabilecek bazı AutoCAD Kısayolları/Komutları paylaşmıştım. Yol projesi çizerken son derece pratiklik sağlayacak olan bu komutları sizlerle paylaşıyorum.

Devamını mutlaka getireceğim. Böylece zamandan kazancınız büyük oranda artacak. Bir sonraki yazımda da daha spesifik komutları paylaşacağım.

İşte bir kısım komutlar:

Autucad Kısayolları

AutoCAD Fonksiyonel Tuşları:

F1: AutoCad yardım seçeneğine yönlendirir.
F2: Kullandığımız komutları, komut satırında görüntüler.
F3: OSNAP komutunu açar / kapatır.
F5: İzometrik izdüşüm arası geçişi sağlar.
F6: Kordinat görüntüsünü açar / kapatır.
F7: Grid görünümünü açar / kapatır.
F8:  Ortho fonksiyonunu açar / kapatır.
F9: Snap komutunu açar / kapatır.
F10: Polor komutunu açar / kapatır.
F11: Obje yakalama izlemeyi açar / kapatır.

 

KISA YAZILIŞI KOMUTUN ADI KOMUTUN TANIMI
3A 3DARRAY 3 boyutlu dizi halinde kopyalama
3DO 3DORBIT 3 boyut yörünge
3F 3DFACE 3 boyut yüzey oluşturma
3P 3DPOLY 3 boyut polyline oluşturma
A ARC Yay
AA AREA Alan hesaplama
AL ALIGN Hizalama
AP APPLOAD Uygulama yükleme
AR ARRAY Dizi halinde kopyalama
ATT ATTDEF Nitelik tanımlama
ATE ATTEDIT Tanımlı nitelik düzenleme
B BLOCK Blok oluşturma
BH BHATCH Bölge tarama
BO BOUNDARY Sınır düzenleme
BR BREAK Kırma
C CIRCLE Daire
CH CHANGE PROPERTIES Özellikleri değitirme
CHA CHAMFER Pah kırma
CHK CHECKSTANDARS Standartların kontrolü
COL COLOR Renk
CO COPY Kopyala
D DIMSTYLE Ölçülendirme stili
DAL DIMALIGNED Hizalı ölçülendirme
DAN DIMANGULAR Açısal ölçülendirme
DBA DIMBASELINE Paralel ölçülendirme
DBC DBCONNECT Veri bağlantıla
DCE DIMCENTER Merkez ölçülendirme
DCENTER ADCENTER Tasarlama merkez
DCO DIMCONTINUE Ölçülendirmeye devam
DDI DIMDIAMETER Çap ölçülendirme
DED DIMEDIT Ölçülendirme değişiklikleri
DI DIST Mesafe ölçme
DIV DIVIDE Obje bölme
DLI DIMELINEAR Lineer ölçülendirme
DO DONUT Halka çizme
DOR DIMORDINATE Ordinat ölçülendirme
DRA DIMRADIUS Yarıçap ölçülendirme
DS DSETTINGS Çizim ayarları
DST DIMSTYLE Ölçülendirme stilleri
DT TEXT Yazı
DV DVIEW Dinamik görünüm
E ERASE Silme
ED DDEDIT Yazı düzenleme
EL ELLIPSE Elips
EX EXTEND Uzat
EXIT QUIT Çıkış
EXP EXPORT Dışa aktar
EXT EXTRUDE Kalınlaştırma
F FILLET Köşe yuvarlama
H BHATCH Bölge tarama
H HATCH Tarama
HE HATCHEDIT Tarama değiştirme
HI HIDE Gizleme
I INSERT Ekleme
IMP IMPORT İçeri aktarma
IN INTERSECT Kesişim noktası
INF INTERFERE Kesit
L LINE Çizgi
LA LAYER Katman
LE QLEADER Kılavuz çizgisi ile ölçülendir
LEN LENGTHEN Uzunluk değiştir
LI LIST Listele
LINEWEIGHT LWEIGHT Çizgi kalınlığı
LS LIST Listele
LT LINETYPE Çizgi türü
LTS LTSCALE Çizgi türü ölçüsü
LW LWEIGHT Çizgi kalınlığı
M MOVE Taşı
MA MATCHPROP Özellik eşleştirme
ME MEASURE Obje ölçüleri
MI MIRROR Simetri alma
ML MLINE Çoklu çizgi
MO MPROPERTIES Kütle hesaplama
MS MSPACE Model alanı
MT MTEXT Yazı satırları oluşturma
MV MVIEW Çoklu görünüm
O OFFSET Ofset kopyalama
OP OPTIONS Seçenekler
ORBIT 3DORBIT 3 boyut yörünge
OS OSNAP Nokta yakalama
P PAN Kaydırma
PE PEDIT Birleşik çizgi düzenleme
PL PLINE Birleşik çizgi çizme
PO POINT Nokta
POL POLYGON Poligon
PR PROPERTIES Özellikleri
PRE PREVIEW Taslak görünüm
PRINT PLOT Yazdır
PS PSPACE Kağıt alanı
PU PURGE Temizle
R REDRAW Tekrar çizme
RA REDRAWALL Tamamını tekrar çiz
RE REGEN Yeniden oluştur
REA REGENALL Tamamını yeniden oluştur
REC RECTANG Dikdörtgen
REG REGION Bölge oluştur
REN RENAME Yeniden adlandır
REV REVOLVE Katı modelleme oluşturma
RO ROTATE Döndürme
RPR RPRPEF Kaplama seçenekleri
RR RENDER Render
S STRETCH Uzat
SC SCALE Ölçek
SCR SCRIPT Script
SE DSETTINGS Çizim düzen ve ayarları
SEC SECTION Profil kesit alma
SET SETVAR Sistem değişkenleri düzenleme
SHA SHADEMODE Gölgeleme
SL SLICE Kesit
SN SNAP Bir araya getirme
SO SOLID Katı modelleme
SPL SPLINE Birleşik çizgi
SPE SPLINEDIT Birleşik çizgi düzenle
ST STYLE Yazı tarzı
SU SUPTARCT Çıkartma
T MTEXT Yazı
TI TILEMODE Döşeme
TO TOOLBAR Araç çubuğu
TOL TOLARANCE Tolerans ayarı
TOR TORUS Halka
TP TOOLPALETTES Araç çubuğu
TR TRIM Kırp
UC UCSMAN UCS ayarları
UN UNITS Birimler
UNI UNION Birleştir
V VIEW Görünüm
VP DDVPOINT Dinamik görünüm doğrultusu
W WBLOCK Blok
WE WEDGE Takoz
X EXPLODE Patlatma
XL XLINE Konstrüksiyon çizgisi
Z ZOOM Büyütme / küçültme
DDA DIMDISASSOCIATE Ölçülendirme değiştirme


(Visited 98 times, 1 visits today)